Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki

Czesne

Opłata comiesięczna płatna do 5ego dnia każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku – 1790zł obejmuje:

  • wszystkie zajęcia programowe, które mają miejsce w przedszkolu (w tym również zaplanowane miesięczne wydarzenia)
  • miesięczną ewaluację postępów językowych dziecka we wszystkich trzech językach
  • wszystkie materiały programowe, z których dziecko będzie korzystać przy realizacji programu (podręczniki, zeszyty ćwiczeń,  materiały plastyczne, itp.)