Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki

Metoda nauczania

Zanurzenie w języku


Poprzez kontakt wyłącznie z native speakerami i przebywanie w otoczeniu swojego rodzimego lub obcego języka dzieci uczą się mówić kilkoma językami w sposób naturalny tak jak dzieci monolingwalne.
Dzieci uczą się zgodnie z programem edukacyjnym czerpiącym z programów polskiego, angielskiego i hiszpańskiego.
Przedszkole proponuje gry i zabawy takie jak piosenki, wierszyki, kołysanki charakterystyczne dla danych języków i kultur.
Zaaranżowane przez nauczycieli ćwiczenia odgrywania ról, wyklejanki, rysowanki, wszystkie w kadrze języka obcego prowadzą do oswojenia języka obcego jako języka ojczystego.

Jedna osoba jeden język


Przedszkole nie pozwala, aby języki były mieszane. Przez pół dnia nauczyciele posługują się tylko jednym językiem (swoim ojczystym). Po południu nauczyciele i język ulegają zmianie. Dla trzech języków obowiązuje jeden program edukacyjny. Wszyscy asystenci nauczycieli prowadzących są również Native Spekarem.

Jeden program dla trzech języków


Przedszkole dba o różnorodność zajęć. Tematy zajęć powtarzają się równolegle, natomiast dla każdego języka są one wprowadzane za pomocą innych form pracy.
Gwarantuje to atrakcyjność ćwiczeń i wyrównany rozwój znajomości każdego z języków.
Dodatkowe miesięczne wydarzenia wspierające program (np. teatrzyk, wycieczka, koncert) również odbywają się w języku obcym.

Nasze oryginalne programy które sprowadzamy z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA wspomagają szybki rozwój umiejętności językowych oraz zapewniają jak najbardziej naturalny kontekst do nauki języka.
Poprzez wspólne czytanie, piosenki, opowiadania, zabawy i inne codzienne zajęcia które wymagają współpracy z innymi dziećmi i komunikacji z nauczycielem, przedszkole motywuje dzieci do używania języków, których się uczą.
Dzieci kończące przedszkole mają doskonałą znajomość bierną wszystkich trzech języków, czyli doskonale je rozumieją. Potrafią posługiwać się trzema językami we wszystkich sytuacjach dnia codziennego związanych z przedszkolem. Część dzieci w zależności od swoich preferencji i predyspozycji indywidualnych kończy przedszkole posługując się biegle trzema lub pięcioma ( jeśli w domu mówią w innych językach niż te u nas nauczane ) językami.

Nauczyciele - Native Speaker


W naszym przedszkolu pracują wyłącznie nauczyciele i asystenci, których językiem ojczystym jest angielski, hiszpański lub polski. Pochodzą z różnych krajów i kontynentów, stąd oprócz nauczania języka przekazują również swój kulturę i poszanowanie dla inności i indywidualności.
Wszyscy nauczyciele prowadzący są osobami posiadającymi uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi (w wieku przedszkolnym) w swoim rodzimym kraju.
Nauczyciele nie tylko znają doskonale język, a zwłaszcza słownictwo związane z dziećmi (rzadko kiedy znane przez osoby które nauczyły się języka jako obcego), ale również wiedzą jakie gry, piosenki i innego rodzaju atrakcje przygotować aby jego nauka była zabawą.
Szczegółowe informacje dot. nauczycieli znajdziesz tu.