Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki

Jak efektywnie nauczyć małe dziecko języka?

30 marca 2010
Niektóre osoby przestrzegają przed wczesną nauką języka, inne do tego gorąco zachęcają. Niestety, nasz system szkolny nie uczy w języka obcego w sposób przystępny, a rola rodziców i nauczycieli jest w tym przypadku ogromna.  Rodzice mogą dać swojej latorośli prezent w postaci wczesnego kontaktu z językiem obcym. Najszybciej dziecko uczy się języka, gdy jest nim otoczone, dlatego dzieci, które wyjechały nawet na krótko za granicę, rozumieją i mówią bardzo sprawnie w obcym języku. Nie wszyscy rodzice mają możliwości i fundusze, aby stworzyć taką możliwość.   Inną ciekawą propozycją są przedszkola językowe, w których przez cały czas zajęcia prowadzone są w obcym języku. Oczywiście trzeba się zastanowić, czy dziecko jest przygotowane na wejście w tak zupełnie nowe środowisko, ale w większości wypadków kwestie językowe są tutaj całkowicie drugorzędne.Ważne żeby dziecko dobrze czuło się w samym przedszkolu, a nauka języka przyjdzie jak gdyby sama przez się, mimochodem. Najlepsza metoda nauki - czyli jak uczyć? Tak naprawdę chodzi o otaczanie dziecka językiem obcym. Językoznawcy używają określenia „zanurzenie w języku”. Maluch powinien mieć możliwość słuchania całych zdań i wypowiedzi. Nie można ograniczać się tylko do pojedynczych wyrazów. Język obcy nie może też być przerywany co chwila językiem ojczystym – czas przeznaczony na język obcy ma być w 100 proc. nim wypełniony. Tłumaczenie wyrazów na język ojczysty w przypadku niemowlęcia może utrudnić naturalne przyswajanie nowego języka. Zamiast budować dwie drogi w mózgu, osobną na każdy język, dziecko wytworzy tylko jedną – tę, z której korzystać będzie, mówiąc językiem ojczystym. Innymi słowy, dziecko przyzwyczai się do tłumaczenia i zamiast mówić naturalnie, będzie zawsze transformowało zdania z języka ojczystego na obcy. Takie uczenie się ma dwie wady: trwa dłużej i wiąże się z błędami i sztucznością (np. kalki językowe). Całkowita imersja a grupy dwujęzyczne Jestem zwolenniczką metody całkowitej imersji, która pozwala dzieciom na zbudowanie solidnych podwalin pod znajomość drugiego języka. W programie całkowitej imersji, dziecko spędza część swojego dnia otoczone danym językiem I wszystko co się dzieje w tym czasie dzieje się w tym języku: zajęcia, codzienne czynności etc. W grupie nauczyciel posługuje się tylko jednym językiem (swoim ojczystym), w tym języku prowadzi zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe i inne. Taka grupa funkcjonuje tak jak zwykła grupa przedszkolna, z tą tylko różnicą, że wszystko dzieje się w innym języku. Programom tzw. dwujęzycznym, gdzie jeden nauczyciel mówi językiem ojczystym dziecka, a drugi językiem obcym brakuje naturalności programów totalnej imersji. Po pierwsze zawsze istniał będzie problem w którym języku porozumiewa się pomiędzy sobą oboje nauczycieli, po drugie dzieci począwszy od trzeciego roku życia świadome już różnic językowych będą w sposób naturalny chętniej kontaktowały się z osobą mówiącą ich językiem ojczystym,niż z nauczycielem drugiego języka, gdzie komunikacja wymaga większego wysiłku. Najczęściej w grupach dwujęzycznych dzieci posiadają znajomość bierną języka, natomiast znajomość czynna powinna być uaktywniona poprzez zajęcia dodatkowe lub wyjazdy do krajów posługujących się danym językiem. Dlaczego uczyć dzieci języka obcego tak wcześnie? Im wcześniej zaczniemy uczyć dziecko, tym łatwiej będzie zarówno nam, jak i dziecku. Najlepszym dowodem na to jest tempo, w jakim malec opanowuje język ojczysty. Ucząc się przez 3–4 lata, włada po mistrzowsku językiem, którym był otoczony. Naukę języka obcego można zacząć zanim jeszcze dziecko przyjdzie na świat. Udowodniony jest fakt, że noworodek tuż po urodzeniu rozpoznaje głos swojej matki, a nawet język, którym posługiwała się, będąc w ciąży. Po pierwsze, malutkie dzieci mają niezwykle chłonne umysły. Już dawno temu naukowcy stwierdzili, że około 50 proc. naszej zdolności uczenia się rozwija się w wieku do 4 lat. Najwięcej zaś człowiek uczy się do drugiego roku życia. W tym czasie tworzą się w mózgu dziecka główne drogi nerwowe, które są odpowiedzialne za dalsze przyswajanie wiedzy. W przypadku języków obcych, jeśli wcześnie zaczniemy uczyć dzieci, jest szansa na wytworzenie oddzielnej drogi nerwowej dla każdego języka. Co więcej, w stymulującym otoczeniu, a takim jest na pewno osłuchiwanie dziecka z językiem obcym, tempo umysłowego rozwoju dziecka jest szybsze. Po drugie, małe dzieci są ciekawe wszystkiego. Przyjmują wszystko, co im zaproponują kochający rodzice.  Zamiast zagrożenia czują więc raczej ciekawość, słysząc nowy język. Po trzecie, nauka języka obcego daje jeszcze inną korzyść. Dziecko poprzez kontakt z językiem obcym wcześnie uczy się myślenia abstrakcyjnego. Zaczyna rozróżniać, że istnieje przedmiot, np. „stół”, i słowo oznaczające ten przedmiot. Posiadana informacja, że przedmiot z drewna z czterema nogami można nazwać słowami „stół” i „table” („stół” po angielsku), uświadamia małemu człowiekowi różnicę między realnym przedmiotem a abstrakcyjnym słowem. Po czwarte, zmiany w otaczającym świecie wywołane rewolucją informacyjną wymuszają na nas zmianę podejścia. O ile kiedyś znajomość języka obcego była atutem, to teraz jest koniecznością, a władanie kilkoma językami nie świadczy o nadzwyczajnych umiejętnościach. Po piąte Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Z powodu niezwykłych możliwości bez większego wysiłku i z radością wchłoną słówka i gramatyczne konstrukcje. Im dziecko młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswoi sobie obcą mowę.Nie doświadczą nigdy oporów i zahamowań związanych z używaniem obcego języka. Dzieci, które zaczynają we wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć swój język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego. Ich kulturalny światopogląd jest szerszy niż u dzieci jednojęzycznych, które często wierzą, że ich język i zwyczaje są jedynymi na świecie, bądź jedynymi, które mają jakieś znaczenie. Wprowadzenie języka obcego do świata dziecka pomaga rozwinąć tolerancję w stosunku do innych ludzi, a w dalszej perspektywie wnosi swój wkład w międzynarodowe zrozumienie. Po szóste W większości wypadków nauka języka poprzez metodę imersji ułatwia naukę innych dziedzin.Dzieci lepiej rozumieją i posługują się swoim językiem ojczystym dzięki otoczeniu drugiego języka. Im wcześniej zaczniemy uczyć dziecko języka, tym szybciej opanuje go płynnie. Badania naukowe pokazują też iż dzieci które nauczyły się drugiego języka w dzieciństwie są bliższe jego znajomości w stopniu języka ojczystego niż jeśli poznały drugi język jako nastolatki. Po siódme Badania dowiodły, że mózg człowieka osiąga pełny rozwój przed siódmym rokiem życia. W pierwszych sześciu latach przyswajamy mnóstwo faktów oraz informacji, które następnie przechowujemy w pamięci. Na rozwój mózgu dziecka można wpłynąć poprzez dostarczanie mu odpowiednich informacji. Proces przyswajania języka jest niezwykle złożony, a mimo to dziecko bez trudu opanowuje jeden bądź więcej języków przed ukończeniem trzeciego roku życia, a nawet wcześniej. Uczenie się języka obcego we wczesnym wieku rozwija drogi w korze słuchowej mózgu dziecka i silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji, wpływa też bardzo korzystnie na dzieci opóźnione w rozwoju oraz dzieci autystyczne. Im młodsze dziecko, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu przyswajanie języka obcego. Z wiekiem coraz trudniej o dobry akcent, poprawność gramatyczną oraz swobodę posługiwania się językiem właściwą jego rodzimym użytkownikom. Nauka angielskiego we wczesnych latach dzieciństwa sprawi, że dziecko polubi ten język. Niemowlę, które słyszy dwa języki, będzie wzrastało rozumiejąc je oba. Zdarza się, że niemowlę wzrasta słysząc trzy lub cztery języki wokół siebie i rozumie je wszystkie. Doświadczenie pokazuje, że rozróżnianie języków nie sprawia dzieciom trudności. Uczenie się różnych języków we wczesnym wieku zwiększa zdolności umysłowe dziecka. Wielojęzyczność pozwala na szybszy i lepszy rozwój Badania naukowe dowodzą, iż u dzieci nauka języków uaktywnia prawą półkulę. Z wiekiem lewa półkula staje się coraz ważniejsza w tym procesie - języka zaczynamy uczyć się tak jak matematyki. Prawa półkula uczy się języka poprzez melodię języka, dotyk, emocje i doświadczenia. Stąd programy totalnej imersji, gdzie dzieci uczą się języka w jego pełnej wersji zanurzonej w kontekście codzienności są bardzo efektywne.
  • Badania pokazują, że najłatwiej nauczyć się języka pomiędzy niemowlęctwem a dziesiątym rokiem życia.
  • Młody mózg tworzy osobne połączenia dla każdego z języków którymi jest otoczony
  • Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe i łatwiej przyswajają wiedzę o innych kulturach.
  • Uczenie się języka wpływa na rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku ojczystym.
  • Dzieci wielojęzyczne są bardziej kreatywne i mają wyższe poczucie własnej wartości
  • Na dłuższą metę wielojęzyczne maluchy w przyszłości mają lepsze osiągnięcia uniwersyteckie i prostszą drogę do sukcesów zawodowych
Jak uczyć? Przede wszystkim regularnie i ciekawie. Najważniejsze są dwa aspekty uczenia: radość i regularność. Przy czym radość jest o wiele istotniejsza. Ponieważ nauka języka obcego nie jest nigdy procesem zakończonym, bardzo ważne jest dobre nastawienie dziecka do danego języka. To, co przynosi radość, warte jest powtarzania. Wiadomo iż aby dziecko traktowało język tak jak swój ojczysty powinno być w nim zanurzone przez 1/3 swojego czasu aktywnego. Stąd trzy języki gwarantują sukces nie stanowiąc zagrożenia mieszanki językowej (jeśli wprowadzilibyśmy ich zbyt wiele).